การเที่ยวไปตราหน้าคนอื่นว่าเป็นนั้น แบบนี้ มองคนอื่นในแง่ร้ายแบบคิดไปเอง รวมไปถึงการเปลือกปฏิบัติ เลือกที่รักมักที่ชัง เป็นการใช้ชีวติมี่ค่อนข้างจะล้มเหลว เพราะมันจะทำให้คุณไม่มีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง ความสุขของารเอาชนะ และการต่อว่าคนอื่นมันเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเท่านั้น การมีอคติและเลือกปฏิบัตินั้นบอกเลยว่าทำให้คุณคิดอ่านอะไรแย่ลงแบบเห็นๆ นั่นก็เพราะเขาเชื่อกันว่า คนที่อคติแรงๆ ต้องเปลืองพลังงานไปกับการระวังตัวให้เรียบร้อยทุกกระเบียดนิ้วนั่นเอง การอยู่รว่มกับคนอื่นในสังคมนั้น ถ้าหากลด ละ เลิก อคติเหล่านี้ได้ รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้น อารมณ์ของคุณก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ไม่ต้องคอยหงุดหงิดและเสียเวลากับความเครียดและความทุกข์ ลองมาดูกันว่า วิธีการลดอคติมีอะไรกันบ้าง 

  1. ทำลายอคติที่มีอยู่ ประเมินตัวของคุณเองก่อนว่า คุณมีอคติเรื่องอะไร ในทางจิตวิทยาสังคม (social psychology) เขามีวิธีประเมินว่าแท้จริงแล้วคุณรู้สึกและเชื่อว่าคนอื่นเป็นยังไงในสายตาคุณ ซึ่งเป็นวิธีการที่เรียกว่า Implicit Association Tests (IAT) หรือการทดสอบการเชื่อมโยงโดยนัย นั่นเอง
  2. รู้จักตัวของคุณเอง การมีอคติก็เหมือนคุณมองโลกด้วยสายตาที่ไม่ปกติ เพราะคุณเลือกที่จะตัดสินคนอื่นก่อน แล้วตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับคนที่เห็นต่าง แค่รู้ทัศนคติของคุณทั้งนอกและในที่มีต่อคนอื่นๆ เช่น คนต่างชาติต่างภาค ก็บอกได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วว่าคุณจะเป็นมิตรกับคนเหล่านั้นแค่ไหน (ทั้งคำพูดและสีหน้าท่าทาง)
  3. ตระหนักรู้ว่าอคตินั้นมันแย่ จะลดอคติในตัวเองได้ ให้ลองคิดพิจารณาว่าอคติของคุณจะทำร้ายคนอื่นยังไงบ้าง บอกเลยว่าคนถูกมองทางลบแบบผิดๆ หรือถึงขั้นเลือกปฏิบัตินี่ทำเอาเครียดจนประสาทได้เลยนะ
  4. คบผู้คนให้หลากหลาย เปิดตาเท่ากับเปิดใจ ความหลากหลายอาจทำให้คุณลดอคติที่มีแต่คนบนโลกนี้ได้ไม่มากก็น้อย ถ้าคุณไม่เคยสัมผัสคนชาติอื่น วัฒนธรรมอื่น รสนิยมทางเพศ หรือศาสนาอื่น คุณก็จะไม่รู้ว่าโลกนี้มีอะไรหลากหลายแค่ไหน ถ้าคุณได้รู้ว่าในความต่างก็มีความเหมือน ทุกคนก็คนเหมือนคุณ แค่อาจจะมีที่มาและสถานการณ์แตกต่างกันไป คุณก็จะเลิกเอาตัวเองไปตัดสินคนอื่น แล้วเริ่มรับฟัง จากนั้นจึงได้เรียนรู้
  5. อย่าเหมารวม เพราะไม่มีใครบนโลกใบนี้จะเหมือนกัน อคติเกิดเมื่อความคิดเห็นของคุณถูกต้องย้ำด้วยภาพจำหรือการเหมารวมของคนหมู่มาก อีกทั้งคนในสังคมก็มักเห็นดีเห็นงามไปกับภาพจำเหล่านี้ด้วยนี่สิ ทั้งภาพจำที่ดีและร้ายซึ่งคุณเองก็น่าจะเคยได้ยิน บางเรื่องก็เหมือนจะชม แต่บอกเลยว่าคนหยิบยกมาใช้ดูถูกคนอื่นได้หมดแหละ ถ้าคุณเหมารวมว่าคนทั้งกลุ่มต้องเหมือนกันไปหมดละก็ เป็นไปได้มากว่าถ้าใครผิดแปลกมาคนเดียว คุณคงติติงเขาแน่ว่าไม่เหมือนอย่างที่คุณคิดไว้ และปฏิบัติกับเขาต่างออกไป