การจำแนกประเภทสารเคมีและความสำคัญของการอบรมสารเคมี

เกิดอะไรขึ้นหากพนักงานในองค์กรไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี แน่นอนว่าย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายขึ้นได้ รวมถึงการบริหารจัดการสารเคมีที่ไม่ถูกต้องก็อาจนำมา ซึ่งอุบัติเหตุหรืออันตรายต่างๆตามมาด้วยเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น เกิดการระเบิดในพื้นที่เก็บสารเคมีไวไฟ เกิดการบาดเจ็บของพนักงานทั่วไปสัมผัสกับสารเคมีมีฤทธิ์กัดกร่อน เป็นต้น ดังนั้น สถานประกอบการที่ต้องทำงานเกี่ยวกับสารเคมีหรือมีสารเคมีไว้ในครอบครองจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสารเคมีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและจะต้องส่งพนักงานเข้ารับการอบรมสารเคมีด้วย ใครบ้างที่ต้องอบรมสารเคมี ตามกฎหมาย พรบ. ความปลอดภัยได้ระบุไว้ว่านายจ้างจะต้องทำการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างหรือพนักงานมีความรู้และมีความเข้าใจก่อนเริ่มการทำงาน การทำงานกับสารเคมีถือว่ามีความเสี่ยงต่อลูกจ้าง ดังนั้น ลูกจ้างก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัยและเรียนรู้วิธีการจัดเก็บสารเคมีที่อันตรายด้วย ไปจนถึงการโต้ตอบสารเคมีหกรั่วไหลได้ด้วยอุปกรณ์ป้องกัน PPE ที่ได้มาตรฐานสากล การจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากสารเคมี การจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากสารเคมี มีด้วยกันทั้งหมด 9 […]