ไลฟ์สไตล์ หมายถึง การดำเนินชีวิต วิถีชีวิต ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละความชอบของบุคคลนั้นๆ ซึ่งไลฟ์สไตล์ของหลายคนอาจมีส่วนเหมือนหรือคล้ายกันในบางจุด และส่วนที่คล้ายคลึงกันนี้อาจจะเกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ ยกตัวอย่าง กลุ่มความชอบในเฟสบุ๊คตั้งแต่ หนังสือ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา อนิเมะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเขา นอกจากไลฟ์สไตล์ความชอบที่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ เวลายังเป็นตัวช่วยแบ่งกลุ่มไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละ Gen อีกด้วย แล้วคนจะแต่ละ Gen มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอย่างไรมาดูกันเลย 

  1. Lost Generation

ปีเกิด : พ.ศ. 2426-2443 (ช่วงยุค 80)

บุคคลที่เกิดในยุคนี้เป็นกลุ่มคนที่เกิดในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งหากนับกันตามปีถือว่าเสียชีวิตกันหมดแล้ว 

  1. Greatest Generation

ปีเกิด : พ.ศ. 2444-2467

คนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่เคยผ่านสงครามโลกครั้งที่สอง พวกเขาต้องฝ่าฟันปัญหาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้พวกเขาเริ่มมีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง มีความเชื่อ และจิตสำนึกไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมีการแต่งกายที่เป็นทางการในการติดต่องานกันมากขึ้น 

  1. Silent Generation

ปีเกิด : พ.ศ. 2468-2488

กลุ่ม Gen นี้ต้องเผชิญปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ลำบาก มีกฎหมายที่เคร่งครัด รวมถึงเป็นยุคเริ่มแรกที่ผู้หญิงเริ่มออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้น

  1. Baby Boomer หรือ Gen B

ปีเกิด : พ.ศ. 2489-2507

บุคคลที่เกิดในรุ่นนี้มักถูกสอนให้เป็นคนที่ประหยัดอดออม เคารพในกฎเกณฑ์คิดทำอะไรด้วยตัวเอง ซึ่งบุคคลในรุ่นนี้มีอายุตั้งแต่ 49 ปีขึ้นไป แถมยังเป็นพวกอนุรักษ์นิยม

  1. Generation X

ปีเกิด :พ.ศ. 2508-2522 

คนกลุ่มนี้เป็นวัยทำงานที่เติบโตมากับการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีแรงต่อต้านกับโลกที่เปลี่ยนไป สามารถพึ่งพาตัวเองได้มากกว่าเดิมและเริ่มหลุดออกจากกรอบเดิมๆ อย่างชัดเจน 

  1. Generation Y

ปีเกิด :พ.ศ. 2523-2540

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เกิดมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง มีค่านิยมแตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆมาก อีกทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ ความทันสมัย และมีความรู้ที่สูงกว่าคนรุ่นก่อนๆ และไม่ยึดติดกับอะไรที่เป็นทางการมากนัก 

  1. Generation Z

ปีเกิด :พ.ศ. 2541 ขึ้นไป

เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ยังอยู่ในวัยเรียนเป็นส่วนมาก เป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับความสะดวกสบาย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ดีเพราะมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่พ่อแม่ไม่เคยมี เป็นกลุ่มที่อนาคตสามารถสร้างสรรค์การทำงานออกมาได้หลายรูปแบบได้มากกว่าคนรุ่นก่อนอีกด้วย

การรู้ลักษณะไลฟ์สไตล์การเติบโต และการใช้ชีวิตของแต่ละ Gen นอกจากจะช่วยให้คุณเข้าใจพวกเขาได้ดีขึ้นแล้ว คุณยังสามารถนำความเข้าใจนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มคนใน Gen ต่างๆ เพื่อให้การทำงานราบรื่นไม่ติดขัด และใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆในสังคมได้ดีอีกด้วย อ่านบทความจบแล้ว ลองนำไปปรับใช้กันดูนะ! 

ผลการตรวจ

C:\Users\user\Desktop\งานX9\ครั้งที่ 7 ส่งงาน 15.4.63\3_lifestyle\1.jpg