ไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละ Generation แตกต่างกันอย่างไร มาดูกันเถอะ!

ไลฟ์สไตล์ หมายถึง การดำเนินชีวิต วิถีชีวิต ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละความชอบของบุคคลนั้นๆ ซึ่งไลฟ์สไตล์ของหลายคนอาจมีส่วนเหมือนหรือคล้ายกันในบางจุด และส่วนที่คล้ายคลึงกันนี้อาจจะเกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ ยกตัวอย่าง กลุ่มความชอบในเฟสบุ๊คตั้งแต่ หนังสือ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา อนิเมะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเขา นอกจากไลฟ์สไตล์ความชอบที่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ เวลายังเป็นตัวช่วยแบ่งกลุ่มไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละ Gen อีกด้วย แล้วคนจะแต่ละ Gen มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอย่างไรมาดูกันเลย  Lost Generation ปีเกิด : […]

ลดอคติแล้วชีวิตจะดีขึ้น

การเที่ยวไปตราหน้าคนอื่นว่าเป็นนั้น แบบนี้ มองคนอื่นในแง่ร้ายแบบคิดไปเอง รวมไปถึงการเปลือกปฏิบัติ เลือกที่รักมักที่ชัง เป็นการใช้ชีวติมี่ค่อนข้างจะล้มเหลว เพราะมันจะทำให้คุณไม่มีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง ความสุขของารเอาชนะ และการต่อว่าคนอื่นมันเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเท่านั้น การมีอคติและเลือกปฏิบัตินั้นบอกเลยว่าทำให้คุณคิดอ่านอะไรแย่ลงแบบเห็นๆ นั่นก็เพราะเขาเชื่อกันว่า คนที่อคติแรงๆ ต้องเปลืองพลังงานไปกับการระวังตัวให้เรียบร้อยทุกกระเบียดนิ้วนั่นเอง การอยู่รว่มกับคนอื่นในสังคมนั้น ถ้าหากลด ละ เลิก อคติเหล่านี้ได้ รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้น อารมณ์ของคุณก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ไม่ต้องคอยหงุดหงิดและเสียเวลากับความเครียดและความทุกข์ ลองมาดูกันว่า วิธีการลดอคติมีอะไรกันบ้าง  ทำลายอคติที่มีอยู่ ประเมินตัวของคุณเองก่อนว่า […]