ไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละ Generation แตกต่างกันอย่างไร มาดูกันเถอะ!

ไลฟ์สไตล์ หมายถึง การดำเนินชีวิต วิถีชีวิต ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละความชอบของบุคคลนั้นๆ ซึ่งไลฟ์สไตล์ของหลายคนอาจมีส่วนเหมือนหรือคล้ายกันในบางจุด และส่วนที่คล้ายคลึงกันนี้อาจจะเกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ ยกตัวอย่าง กลุ่มความชอบในเฟสบุ๊คตั้งแต่ หนังสือ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา อนิเมะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเขา นอกจากไลฟ์สไตล์ความชอบที่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ เวลายังเป็นตัวช่วยแบ่งกลุ่มไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละ Gen อีกด้วย แล้วคนจะแต่ละ Gen มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอย่างไรมาดูกันเลย  Lost Generation ปีเกิด : […]